Cena minute klica na 090 77 77 in 090 42 75 je iz omrežja T-2 2,30 €, iz omrežja HOT 2,45 €, iz omrežij Telekom Slovenije in Izimobil 2,7121 €, iz omrežja Telemach 3,19 € ter iz omrežij A1 in BOB 3,33 €. Ceno minute iz drugih omrežij določajo drugi operaterji. Cena minute klica na 090 66 66 je iz omrežja T-2 2,16 €, iz omrežja HOT 2,45 €, iz omrežij Telekom Slovenije in Izimobil 3,0348 €, iz omrežja Telemach 3,19 € ter iz omrežij A1 in BOB 3,66 €. Ceno minute iz drugih omrežij določajo drugi operaterji. Cene so informativne in so bile 28.12.2020 pridobljene s spletnih strani operaterjev. Podrobnejše informacije lahko uporabnik dobi pri svojem operaterju. Pred klicem naj uporabnik preveri aktualno ceno pri svojem operaterju. Vse cene vključujejo 22% DDV.

TVT d.o.o., Škapinova 2, 3000 Celje

DŠ: 40053750, matična številka: 8419612000, št. reg. vpisa: Srg 2019/11516, Okrožno sodišče v Celju

Kontakt: info@astrocenter.si, 070 44 44 22